Fagfornyelsen i praksis

Når: Mars 2020
Hvor: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Tromsø

Kurs med Gyldendal:

Fagfornyelsen i praksis

Når: Mars 2020

Hvor: Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Tromsø

Hva betyr nye læreplaner og nye læremidler for din skolehverdag?

På vårens kurs med Gyldendal møter du menneskene bak læremidlene vi lager. Vi vil presentere nyhetene som kommer til fagfornyelsen og vise deg smakebiter fra både bøker og digitale ressurser. Du vil få konkrete tips og ideer som du kan bruke i din undervisning, inspirasjon til å jobbe tverrfaglig og se eksempler på dybdelæring i praksis.

Det vil være kurs for alle fag og alle trinn – noen samlet og noen separat. Klikk deg inn på gyldendal.no/grs/Kurs så finner du det som er mest relevant for deg.

Oversikt over kursdatoer

Oslo:

17. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, samfunnsfag 8–10
18. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 1–4
18. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 5–7
23. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk 1-7
24. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk og naturfag 8–10

Kristiansand:

3. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk og naturfag 8–10
10. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk 1-7
10. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, samfunnsfag 8–10
11. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 1–4

Stavanger:

3. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk 1-7
3. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, samfunnsfag 8–10
4. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 1–4
4. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 5–7
12. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk og naturfag 8–10

Bergen:

4. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk 1-7
4. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, samfunnsfag 8–10
5. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 1–4
5. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 5–7
11. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk og naturfag 8–10

Ålesund:

3. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag og samfunnsfag 1–4
5. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk 1-7
5. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, samfunnsfag 8–10
10. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk og naturfag 8–10

Trondheim:

9. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 1–4
9. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, naturfag 5–7
31. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk 1-7
31. mars: Fagfornyelsen i praksis – Norsk, engelsk, samfunnsfag 8–10
1. april: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk og naturfag 8–10

Tromsø:

24. mars: Fagfornyelsen i praksis – Matematikk 1-7

PS: Kursene er gratis.

Har du spørsmål? [email protected]

Velkommen!