Klimaseminaret 2019

21. oktober 2019

Klimaseminaret 2019

Utdanning i en tid med klimastreiker

På Klimaseminaret 2019 får du oppdatert kunnskap om klimakrisen og klimaløsninger, og du får eksempler på god praksis i både barnehager og skoler. Følg med på våre nettsider for oppdatert informasjon om programmet.

FRIST: 22.09.2019

2019 er året der barn og unge streiker for klimaet, både i Norge og internasjonalt. De protesterer mot at voksne gjør for lite for klimaet. Mange støtter elevene, men noen politikere har møtt de streikende med en oppfordring om heller å være på skolen og lære om klimaspørsmål der. Hva slags utdanning trenger så dagens og framtidas elever? Hvordan skal vi møte deres behov for kunnskap og ønske om praktiske endringer?

I 2020 får skolen nye læreplaner, og bærekraftig utvikling skal være et sentralt tverrfaglig tema. Hvilke muligheter gir fagfornyelsen til lærere og skoleledere? Hva konkret er nytt innen klima og bærekraft? Også rammeplanen for barnehagen legger mer vekt på bærekraftig utvikling enn tidligere. Hva trenger ansatte i både skolen og barnehagen av etter- og videreutdanning, og hva tilbys på lærerutdanningsinstitusjonene?

Seminaret er gratis og åpent for alle! Enkel servering.

Les mer om kurset og meld deg på her