Fagfornyelsen i kunst og håndverk - kurs, foredrag og workshops om de nye læreplanene

Høsten 2019

Fagfornyelsen i kunst og håndverk

- kurs, foredrag og workshops om de nye læreplanene

Institutt for estetiske fag tilbyr kurs for lærere:

-Fagfornyelsen i kunst og håndverk og kunstprosesser

-Fagfornyelsen i kunst og håndverk og designprosesser

Kursene er todelt og omfatter en teoretisk del og en praktisk workshop:

-Fagfornyelsen og de tverrfaglige temaene

-Praktisk arbeid med utgangspunkt i kjerneelementene

Kursene tilbys lokalt hos oppdragsgiver, og på OsloMet.
Vi tilbyr også kurs innen andre temaer relatert til fagfornyelsen og de estetiske fagene. Ta kontakt, så utformer vi et tilbud for din skole.

EIK – Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling, Institutt for estetiske fag, OsloMet [email protected] / 67 23 87 74

oslomet.no/om/tkd/eik


OSLO METROPLITAN UNIVERSITY
STORBYUNIVERSITETET