Veilederutdanning for lærere i barnehage og skole på masternivå

Videreutdanning, nytt tilbud
Søknadsfrist: 1. mars hos UDIR

Veilederutdanning for lærere i barnehage, grunnskole og videregående opplæring, (kompetanse for kvalitet)
15 + 15 studiepoeng på masternivå

Veilederutdanningen vil kvalifisere deg for veiledning individuelt og i gruppe. Du lærer å utvikle grunnleggende ferdigheter og forståelse av veiledning som læringsstrategi og kommunikasjonssjanger.

Studiet er samlings- og nettbasert over 2 semestre med oppstart høsten 2020.

  • Kun semesteravgift
  • Tilretteleggingsmidler for barnehage via UDIR
  • Vikar- eller stipendordning for skole via UDIR

Søknadsfrist: 1. mars

Les mer og søk her