Videreutdanning for lærere – nye tilbud 2020-2021

Søknadsfrist: 29. februar 2020

Videreutdanning for lærere – nye tilbud 2020-2021

Ta 30 studiepoeng på deltid over 1 år – samlingsbasert/nettstudier. Opptak gjennom Utdanningsdirektoratet: Norsk, Matematikk, Naturfag, Fransk, Tysk, Spansk, Veiledning.

Også mulig å søke støtte til andre deltidsstudier: Norsk som andrespråk eller Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget.

Les mer om våre videreutdanninger for lærere: uib.no/videre

Husk å søke via Utdanningsdirektoratet før 1. mars!