Tospråklig oppvekst og læring

Når: 19.-20. november 2019
Sted: Lærernes hus
Adresse: Osterhaus' gate 4 A Oslo


Det er et økende antall barn i Norge som vokser opp med minst to språk. De som har ansvaret for denne barnegruppens læring og utvikling står overfor viktige pedagogiske utfordringer og trenger en solid kompetanseutvikling for å kunne følge opp barna på en god måte.

FRIST: 29.10.2019

Målgruppe: Kurset inngår i rekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for spesialpedagoger, sosiallærere, rådgivere og lærere

Pedagogisk psykologisk rådgiverne møter også en rekke utfordringer i utredningen av tospråklige barn fra ulike minoritetsgrupper i landet. Et betydelig antall barn med tospråklig bakgrunn får også spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. Skolene trenger kompetente PP-rådgivere som kan hjelpe dem med pedagogisk-metodiske ideer, intervensjonstiltak og utarbeiding, kvalitetssikring og gjennomføring av IOP-er.

På dette kurset presenteres fenomenet tospråklighet i sin bredde. Kursholderen ser også på ulike aspekter ved tospråklig oppvekst hos barn fra ulike minoritetsgrupper. Han belyser vilkårene for god språktilegnelse og ordforrådsmessig og begrepsmessig utvikling og argumenterer for at disse barnas utfordringer må møtes med både gode pedagogiske metoder, lærings- og utviklingsfokuserte tiltak, multikulturelt rådgivningsperspektiv og etisk forsvarlige holdninger. Kurset «Tospråklig oppvekst og læring» inneholder en rekke praktiske forslag til arbeidsmåter og pedagogisk-metodiske ideer.

Om kursholder: Kamil Øzerk er professor i pedagogikk ved Pedagogisk Institutt, UiO og Samisk høgskole/ Sami allaskuvla. Han har gitt ut bøkene «Tospråklig oppvekst og læring», «Autisme og pedagogikk», «Pedagogikkens hvordan 1» og «Pedagogikkens hvordan 2». Sentrale forskningsfelt er flerkulturell pedagogikk, språklæring, leseforståelse og barn med sosio-emosjonelle og atferdsmessige vansker.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil bli fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.

Les mer om kurset og meld deg på her