Programmering for matematikklærere

Videreutdanning for lærere, nytt tilbud
Søknadsfrist: 1. mars hos UDIR
Søknadsfrist: 30. april hos USN

Programmering for matematikklærere

Lær deg mer om programmering til bruk i matematikkundervisningen. Studiet passer for deg som underviser i ungdomsskolen, men også relevant for lærere på mellomtrinn og for de som underviser matematikk første året på videregående skole.

Søk Udir om støtte til studieavgiften innen 1. mars.

Søknadsfrist hos USN er 30. april.

Les mer om vårt tilbud Programmering for matematikklærere