Python-programmering for realfaglærere i vgs

Python-programmering for realfaglærere i vgs

USN har et studietilbud i programmering for realfaglærere i vgs som består av to kurs i studieåret 2020/2021:

  • Grunnleggende programmering for matematikk- og naturfaglærere i vgs
    (7,5 sp, h-20, kr. 12500).
  • Anvendt Python-programmering (7,5 sp, v-21, kr. 12500). Dette kurset forutsetter kunnskaper tilsvarende det grunnleggende kurset.

Kursene har et utprøvd nett- og samlingsbasert undervisningsopplegg (samling nr. 1 av 6 har obligatorisk deltakelse). Lærere som vil søke UDIR innen 1. mars 2020 om støtte til kursdeltakelse, kan søke på begge kursene samlet eller på ett av de to kursene.

Her er informasjon hos USN om studietilbudet.