Yorkcourse in English

Søknadsfrist: 01. november

YORKCOURSE IN ENGLISH

Engelsk på 200-nivå ved University of York

En unik anledning til å studere engelsk i Storbritannia uten høye studieavgifter!

University of York og Det Norske Studiesenteret i Storbritannia tilbyr to ett-semesters kurs (30 stp) i engelsk, ett i høstsemesteret (studiestart i september) og ett i vårsemesteret (studiestart i januar). Det er mulig å ta 60 stp samlet i York. Du kan skrive bacheloroppgave som del av studiet. Lærere kan benytte det nye tilbudet ‘YORKCOURSE with School Experience’.

YORKCOURSE kan også tas på 300/master-nivå.

For opptakskrav og mer informasjon, se Studiesenterets hjemmeside www.york.ac.uk/nsc/.

Lån og stipend fra Lånekassen. Ingen studieavgift.

Søknadsfrist: 1. november 2019

Mer informasjon om tilbudet og om hvordan du søker:
• Engelskmiljøene og internasjonalt kontor ved universitetene/høgskolene
www.york.ac.uk/nsc/
• E-post til daglig leder: [email protected]