Andrespråkspedagogikk 1.-13. trinn

Videreutdanning, nytt tilbud
Søknadsfrist: 1. mars hos UDIR

Andrespråkspedagogikk 1.-13. trinn
(kompetanse for kvalitet)

Studiet gir kompetanse i hva det innebærer å være to- eller flerspråklig elev og hvordan en tilrettelegger for god opplæring gjennom utdanningsløpet for disse elevene.

Dette er et nettstudium over 2 semestre med oppstart høsten 2020. Studiet lar seg fint kombinere med jobb. Utdanningen er et tilbud til lærere på 1.-13. trinn som har 30 studiepoeng i norsk.

  • Kun semesteravgift
  • Nettsamlinger
  • Stipendordning via UDIR

Søknadsfrist: 1. mars

Les mer og søk her