Utenforskap 2019

23. - 24. september 2019

Utenforskap 2019

Like muligheter for alle - barnehagen og minoritetsbarn

Med utgangspunkt i barnehagens helt sentrale rolle i barns liv stiller vi på denne konferansen følgende spørsmål: Hva virker inkluderende, hvordan unngå ekskludering?

FRIST: 02.09.2019

Målgruppe: Kurset inngår i kursrekken til Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Kurset er også relevant for styrere, barnehagelærere og ansatte i helse og sosialsektoren.

Avmeldingsfrist: 2. september 2019

Barnehagen har en stor oppgave i forhold til inkludering av alle barn. Særlig utfordrer dette i forhold til et multikulturelt samfunn. For å møte disse utfordringene må vi være bevisst hvordan vi ivaretar språk, lek, læring, foreldresamarbeid og voksen-barn relasjonen.

Les mer om kurset og meld deg på her